Tekenburo Triple-T : Referenties

Technisch Tekenburo van Teijlingen

Voor Maatwerk in CAD

English

Referenties

lijn

 • Maastunnel
 • Zeetoegang IJmuiden
 • SAA projectoverzicht A1
 • Ontwerp Fietsbrug SAA project
 • Ramspolbrug vanaf Emmeloord gezien
 • Ramspolbrug vanaf Kampen gezien
 • Viaduct Schokkerringweg over N50 bij Ens
 • Sluis
 • Uitbouw woning
 • Uitbouw woning
 • Groene Hart Tunnel - Vluchtschacht
2017 ... 2020 Project Rijnlandroute - Comol5
Periode Oprachtgever Project Bekijken
aug '17 - jul '20 Mobilis/Comol5 Rijnlandroute - Nieuwe weg (N434) verbinding tussen de A44 en A4 ten Zuiden van Leiden.
Het project omvat een boortunnel onder Voorschoten, een verdiept gedeelte ten Zuiden van de wijk Stevenshof, twee knooppunten en de verbreding van de A4 tussen Zoeterwoude en Leidschendam. In de A44 worden diverse viaducten en bruggen verbreed en vernieuwd. De kruising tussen de A44 en de N206 (Plesmanlaan) wordt volledig nieuw ingericht met een onderdoorgang voor fietsers. De McDonald's verhuist een stukje richting Katwijk en het transferium komt te vervallen.
De busbrug in de A44 over de Oude Rijn komt te vervallen en een nieuwe brug wordt ernaast gebouwd om het verkeer van en naar het nieuwe knooppunt goed te kunnen begeleiden.

Voor meer info kijk op rijnlandrouteinbeeld.nl
of op comol5.nl

Mijn aandeel lag in de ondersteuning van de werkvoorbereiders met situatietekeningen, faseringstekeningen, uitwerken van specifieke onderdelen voor de deelgebieden A44, N434 en in mindere mate A4.
Een bekroning van mijn werkzaamheden was de Safety Award vooral deze werkzaamheden.
Safety Award

Overzicht A44

Overzicht N434 West

KW09 kraanopstelling

KW09 sloop bestaand

Aquaduct ronde bekisting
2018
Periode Oprachtgever Project Bekijken
2018 Particulier Aanpassing twee-onder-een-kap-woning; dakvlak aan achterzijde verhoogd, zolder geschikt gemaakt voor extra slaapkamer/hobbyruimte. Bekijk
2017
Periode Oprachtgever Project Bekijken
2017 Particulier Uitwerken van indeling woning op het Landgoed Sancta Maria op basis van inmetingen van het casco. In de voormalige woonpaviljoenen van het voormalige psychiatrisch ziekenhuis Sanct Maria zijn wooneenheden gecreëerd die als casco zijn opgeleverd. De koper krijgt de vrije hand om het casco naar eigen wens in te delen, binnen de grenzen van het casco. Ruimtes zijn al ingedeeld, maar kunnen eventueel gewijzigd worden. Alle voorzieningen voor electra, gas, water, verwarming, afvoer dienen nog aangebracht te worden. Bekijk
2017 Particulier Vergunningtekening voor het verbouwen van een vrijstaande woning aan de Herenweg te Noordwijkerhout. De verbouwing omvatte onder andere een nieuwe indeling in de woning en een aanbouw aan de linker zijkant van de woning.  
2017 Particulier Vergunningtekening voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.  
2017 Particulier Aanpassing twee-onder-een-kap-woning; dakvlak aan achterzijde verhoogd, zolder geschikt gemaakt voor extra slaapkamer/hobbyruimte. Bekijk
2016
Periode Oprachtgever Project Bekijken
mrt ' 16 ~ sep '17 Mobilis/TBI Restauratie/Renovatie Maastunnel
De Maastunnel in Rotterdam is toe aan renovatie en reatauratie. De tunnel is inmiddels 75 jaar open en vertoont ouderdomsgebreken. TBI heeft dit werk begin 2016 gegund gekregen van de Gemeente Rotterdam. Met de TBI bedrijven Croon, Mobilis en Wolter/Dros wordt dit werk uitgevoerd.
Ik heb opdracht gekregen om de werkvoorbereiders te ondersteunen met tekenwerk. Dit loopt uiteen van het maken van faseringen, bouwplaatstekeningen die dienen als vergunningstekening, tekeningen en afbeeldingen voor werkplannen, monitoringsplannen enz.
jan '16 - feb '16 Mobilis/TBI Tender Stationsgebied Driebergen Zeist
De kruising van het spoor bij station Driebergen Zeist met de Hoofdstraat is steeds vaker het toneel van lange rijen wachtende auto's. Prorail heeft daarom al lange tijd een plan om de weg onder het station door te laten lopen. Dat dit plan niet zonder risico is en dat er vele haken en ogen aan zitten zorgt er voor dat er al heel lang over dit plan gesproken wordt, maar nog niet is gerealiseerd. De situatie wordt steeds nijpender en met de plannen om het spoor op dit traject intensiever te gaan gebruiken is ook de stap gezet om de plannen ten uitvoer te brengen.
Ik heb opdracht gekregen om de fasering van het gehele project in kaart te brengen. Op dit moment (mei 2016) is dit werk nog niet gegund.
 
2015
Periode Oprachtgever Project Bekijken
nov '15 - dec '15 Mobilis/TBI De Nieuwe Plantage - Amsterdam
Het voormalig klooster aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam is in de jaren 70 van de vorige eeuw deels gesloopt. Alleen de kapel is blijven staan. Eromheen zijn nieuwe gebouwen geplaatst die de afgelopen 40 jaar dienst deden als verzorgingstehuis. Deze gebouwen voldoen niet meer voor hun functie en worden gesloopt. Daarna wordt er weer nieuw gebouwd, appartementen dit keer. De kapel is inmiddels op de monumentenlijst gekomen en dient te worden behouden.
Voor dit project, dat onder leiding staat van TBI bedrijf Koopmans, is een plan gemaakt voor de sloop en de aanleg van een parkeerkelder. Dit gedeelte wordt uitgevoerd door Mobilis/TBI. Na afronding van de parkeerkelder met dak, bouwt Koopmans de rest van het gebouw vanaf de begane grond.
Voor het gedeelte van de sloop en bouw van de parkeerkelder heb ik de opdracht gekregen om faseringen te maken die dat inzichtelijk maken. Eén fasering toont het bovenaanzicht van de locatie, een andere de doorsnede.
 
sep '15 - okt '15 Mobilis/TBI Tender Maastunnel
De Maastunnel in Rotterdam is toe aan renovatie en reatauratie. De tunnel is inmiddels 75 jaar open en vertoont ouderdomsgebreken. Voor het aanpakken van de ondervloer in de riviertunnel heb ik een faseringsplan (Het Stripboek) gemaakt, daarnaast was een plaatstijd diagram gewenst, alsmede een dagplanning. Deze drie documenten heb ik voor deze opdrachtgever gemaakt en daarmee heeft Mobilis/TBI deze opdracht weten binnen te halen.
feb '15 t/m jul '15 ZIJ+ Tender voor de bouw van de nieuwe zeesluizen bij IJmuiden. ZIJ+ was een consortium gevormd uit CFE, Mobilis/TBI en Lievense.
Helaas heeft dit consortium de tender niet gegund gekregen.
Mijn opdracht bestond uit het maken van diverse faseringen (zowel in 2D als in 3D)
2014
Periode Oprachtgever Project Bekijken
nov '12 ~ jan '15 SAAone
VolkerInfraDesign
Uitbreiding van de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef.
Vanaf oktober 2013 gewerkt aan het landschappelijk inrichtingsplan (LIP) voor dit project. In een team met landschapsarchitect en ecoloog het LIP uitgewerkt met gedetailleerde ecopassages, plantekeningen en doorsnedes.
Het geheel gecoördineerd en afgestemd met de verschillende stakeholders onder wie de opdrachtgever, gemeenten, waterschappen, provinciale besturen en aannemers van omliggende projecten.
Het LIP is daarna verwerkt tot het projectoverzicht (zie hiernaast bij "Bekijken").
2013
Periode Oprachtgever Project Bekijken
nov '12 ~ jan '15 SAAone
VolkerInfraDesign
Uitbreiding van de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef. Deze uitbreiding maakt deel uit van de aanpak van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Doel:
 • een betere bereikbaarheid van deze economisch belangrijke regio
 • een vlottere doorstroming van het verkeer
 • kortere en betrouwbare reistijden
Op de afbeelding (link hiernaast) is het projectgebied in groen weergegeven.
SAA project- gebied
2012
Periode Oprachtgever Project Bekijken
mrt '10 ~ nov'12 Infrateam Ramspol
VHB InfraDesign

Ontwerp Kunstwerken
- brug over het Ramspol
Project: N50 Reconstructie Ramspol Ens
Brug over het Ramspol Uitvoeringsontwerp (UO)
 • Details rijdek 'meubilair', zoals portalen, slagbomen, lichtmasten.
 • Details overgang brugval naar basculekelder.
 • Ontwerp randelementen en leuningen in relatie met bewegende deel van de brug.
 • Ontwerp hemelwaterafvoer.
 • Diverse detailering in en om de basculekelder.
 • Afstemmen raakvlakken tussen betonwerk, installaties, bewegende deel, geleiderails en asfaltwerkzaamheden.
 • Afsluitende werkzaamheden, 'as built' maken van alle uitvoeringstekeningen inclusief alle daarop van toepassing zijnde afwijkingen.
Film brug (600x450 30 Mb)

Film brug (800x600 39 Mb)
2011
Periode Oprachtgever Project Bekijken
jan '11 ~ apr '11 Combinatie CrommeLijn
Spoorzone Delft
3D fasering Station Delft
Uitvoeringstekenwerk
 
mrt '10 ~ nov '12 Infrateam Ramspol
VHB InfraDesign

Ontwerp Kunstwerken
- brug over het Ramspol
- Viaduct bij Ens
Project: N50 Reconstructie Ramspol Ens
Brug over het Ramspol
 • Uitvoeringsontwerp (UO) - Details rijdek 'meubilair', zoals portalen, slagbomen, lichtmasten. Details overgang brugval naar basculekelder.
 • Detailontwerp (DO) - Rijdek met in te storten voorzieningen
Viaduct bij Ens
 • Uitvoeringsontwerp - landhoofden, middenpijler, taludbekleding, randelementen en leuningen
 • Detailontwerp met beeldbepalende details
 • Voorlopig ontwerp over de N50
 • Artist Impressions voor de vormgevingscommissie
bekijk Viaduct
2010
Periode Oprachtgever Project Bekijken
mrt '10 ~ nov '12 Volker InfraDesign Project: N50 Reconstructie Ramspol Ens
(zie 2011)
 
mrt '10 Infra Plus Lisp routine om tekstwaarden met hoogtes te wijzigen  
jan ~ mrt '10 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Oiltanking Amsterdam - Reparatie Steiger 17
Slooptekening, Palenplan, Werkplaatstekening nieuwe deel, Montagetekening
 
jun '08 ~ mrt'10 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Electrabel Maasvlakte - Nieuwbouw Kolencentrale
Tekenwerk: Damwandkuipen, Stempelwerk, Verankeringen, Ontgravingen, Palenplannen, Materieel, Voortgangstekeningen, Doorsnedes
 
2009
Periode Oprachtgever Project Bekijken
dec '09 ~ feb '10 Advies-, Staal- en Constructiebedrijf Beugelsdijk Ontwerp website www.ascbeugelsdijk.nl Zie ook ...
okt '09 ~ jan '10 Volker Staal en Funderingen Project: 2e Maasvlakte - Kademuren
- Layout bentonietcentrale
 
okt '09 ~ feb '10 Volker Staal en Funderingen Project: Vopak Vlaardingen aanpassingen zeehavensteiger
- Montagetekeningen
- Werktekeningen tbv aanpassingen aan bestaande steiger
 
jul '09 ~ feb '10 C.V. De Keiebijters Project: Huisvesting C.V. De Keiebijters
- Plantekening met aanzichten
- 3D ontwerp van de plannen en animatie
 
apr '09 ~ jan '10 Volker Staal en Funderingen Project: Dijkversterking Lekdijk nabij Lekkerkerk
- Indeling damwanden
- Verankering inclusief principe details
- Diepwandtracé schematische weergave inclusief wapeningstekeningen
 
feb ~ mrt '09 Particulier Werktekening verhoogd terras
- Staalconstructie inclusief trappen
- Palenplan
feb ~ apr '09 Volker Staal en Funderingen Project: Ontwikkeling Zeehavensteiger en Binnenvaartsteiger voor Bulktransport Europoort
- Overzichtstekening Haven
- Uitwerking afmeerpalen, steigers
 
jan ~ feb '09 Particulier Bouwvergunningaanvraag uitbreiden woning Noordwijk
- Aanbouw aan linker- en achterzijde.
 
jan ~ apr '09 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Werkeiland Westerschelde
- Werkeiland t.b.v. verbinding van geboorde gasleiding
- Dubbele damwandkuip met verankering en een stempelraam op -4.00 NAP
 
jan ~ apr '09 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Blusplatform haven Amsterdam
- Platform opgebouwd uit stalen constructie met een betonnen dek.
- Tekenwerk: Palenplan met damwand, staalconstructie, betontekening, wapeningtekening, werkplaatstekeningen.
 
jun '08 ~ mrt '10 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Electrabel Maasvlakte - Nieuwbouw Kolencentrale
Tekenwerk: Damwandkuipen, Stempelwerk, Verankeringen, Ontgravingen, Palenplannen, Materieel, Voortgangstekeningen, Doorsnedes, Diepwandpanelen, Wapeningstekeningen, 3D Voorstellingstekeningen Jetgrout
 
2008
Periode Oprachtgever Project Bekijken
sep '08 Power Plastics Technische Datasheets van Appendages  
jun '08 ~ mrt'10 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Electrabel Maasvlakte - Nieuwbouw Kolencentrale
Tekenwerk: Damwandkuipen, Stempelwerk, Verankeringen, Ontgravingen, Palenplannen, Materieel, Voortgangstekeningen, Doorsnedes
 
feb '08 ~ jul '08 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Vervangen Spoorbruggen Leerdam  
dec '07 ~ ... Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Amsterdam - Noord/Zuidlijn - Station Europaplein (nabij RAI)  
okt '07 ~ jul '08 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Isle of Grain (UK)
- Bestektekeningen aanleg nieuwe tanksteiger
 
2007 en eerder ...
Periode Oprachtgever Project Bekijken
jul ~ okt 2007 Particulier Bouwvergunningaanvraag uitbreiden woning Voorhout
- Bestaande woning met bijkeuken aanbouwen aan achterzijde.
mei ~ nov 2007 Bomen Centrum Nederland Technische werktekening met 3D weergave t.b.v. project Tree4You  
apr ~ jun 2007 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Amsterdam - Havenbedrijf:
- Kademuur Amerikahaven
 
apr 2007 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Amsterdam - Noord/Zuidlijn - Station Europaplein (nabij RAI)
- Stempelraam kuip 1/2
 
apr 2007 Gebr. Pompe Speciaalreiniging Vergunningtekening t.b.v. indeling bedrijfspand Lisse  
mrt ~ jul 2007 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Almelo verdiept NS spoor
- Stempelraam verdiepte bouwput
- Tijdelijke brug Schoolstraat
- Ankerplan diepwanden
 
mrt 2007 Restaurant Lambermons Tekening t.b.v. Brandweer Haarlem met verblijfsruimtes en vluchtroutes
feb/mrt 2007 Particulier Bouwvergunningaanvraag aanbouw park Sollasi Noordwijkerhout
Vergunningaanvraag voor bestaande aanbouw t.b.v. passeren akte notaris
 
jan ~ nov 2007 Volker Staal en Funderingen (VSF) Project: Esso Nederland BV
- Bestektekeningen uitbreiding binnenvaartsteiger
 
jan 2007 Van Kampen Bouwbedrijf Inmeten en uittekenen bedrijfspand te Haarlem aan het Spaarne.
Tekening is gebruikt voor het bepalen van het interieur van het pand
 
jul ~ okt 2006 Van Kampen Bouwbedrijf
i.o.v. Theo de Boer BV
Bouwvergunningtekening uitbreiding bedrijfspand:
- overkapping aan achterzijde
 
aug 2006 ~ mei 2007 DMN Machinefabriek Noordwijkerhout 3D modellen van doseersluizen voor promotiedoeleinden en
Virtual Reality tekeningen
jul ~ sep 2006 Actually Design Bouwvergunningtekening uitbreiding woonhuis Bergen op Zoom  
jun ~ okt 2006 Verhoeve Totaalbouw
i.o.v. Particulier
Bouwvergunningaanvraag uitbreiding woonhuis Leiderdorp:
- aanbouw achterzijde en opbouw garage.
 
mei ~ jul 2006 Van Splunder Funderingstechniek (VSF) Project: Stena Line Hoek van Holland
- Bestek- en werkplaatstekeningen voor uitbreiding ligplaats 1
 
mei/jun 2006 Van Kampen Bouwbedrijf
i.o.v. Van Lanschot Bankiers Oegstgeest
Bouwvergunningtekening uitbreiding bedrijfspand:
- dakkapel aan rechterzijde t.b.v. verbetering vluchtweg.
 
mei 2006 Verhoeve Totaalbouw
i.o.v. Particulier
Bouwvergunningaanvraag uitbreiding woonhuis De Zilk:
- optrekken zij- en achtergevel met platdak
 
apr ~ jun 2006 Van Splunder Funderingstechniek (VSF) Project: Kuwait Petroleum Europoort
- Bestektekeningen voor aanpassingen aan steigers
  Jetty I, II en IV
 
apr ~ jul 2006 Actually Design Bestektekening aanpassing seniorenflat in Accrington (UK)  
mrt 2006 Van Kampen Bouwbedrijf
i.o.v. Particulier
Bouwvergunningaanvraag uitbreiding woonhuis Noordwijkerhout:
- erker aan voorzijde met art.19 procedure
 
feb/jul 2006 Gebr. Pompe Speciaalreiniging Bouwvergunningaanvraag uitbreiding woonhuis De Zilk:
- aanbouw aan achterzijde 2,5/4,0 mtr
 
jan/mrt 2006 Van Kampen Bouwbedrijf
i.o.v. Particulier
Bouwvergunningaanvraag uitbreiding woonhuis Noordwijkerhout:
- uitbouw achterzijde met 2,5 mtr, vergroten keuken en woonkamer
jan/mei 2006 Particulier Bouwvergunningaanvraag uitbreiding woonhuis Katwijk:
- verhogen noklijn met 1 mtr plus optrekken achtergevel
 
jan 2006 Van Kampen Bouwbedrijf Onderhoud website www.vankampenbouwbedrijf.nl  
jun ~ aug 2005 Particulier Bouwvergunningaanvraag uitbreiding woonhuis Noordwijk:
- vergroten keuken aan achterzijde en kopzijde
mei/jun 2005 De Raad Vastgoed Inmeten en uittekenen pand Rijneke Boulevard Zoeterwoude  
mrt ~ dec 2005 Bouygues TP Groene Hart Project - Boortunnel HSL Zuid
- As Built -tekeningen;
- Landschapstekeningen;
- Vergunningstekeningen;
- Artist Impressions;

lijn