Tekenburo Triple-T : Producten

Technisch Tekenburo van Teijlingen

Voor Maatwerk in CAD

English

Producten

lijn

Kernproduct

Het kernproduct van Technisch Tekenburo van Teijlingen (Triple-T) is een tekening; een tekening waarop een uitwerking van een idee van de opdrachtgever is weergegeven. 'Tekening' is een ruim begrip, het kan gaan om een technische tekening, maar ook om een impressie van een object. Dit kan op papier afgedrukt zijn of in digitale vorm. Vanzelfsprekend kan een tekening ook op ander materiaal afgedrukt worden dan papier.
Daarnaast levert Triple-T niet tastbare zaken, ofwel diensten; Op maat maken van uw AutoCAD applicatie met eigen menu's (ook wel customization genoemd) en routines. Dit alles met als doel om uw productiviteit en uw efficiency te verbeteren.

 

Technisch Tekenwerk

Triple-T richt zich voornamelijk op de zakelijke markt, maar ook particulieren kunnen terecht.

Zakelijk

Tekenwerk voor de zakelijke klant laat zich opdelen in twee categorieën;
 • Projectmatig tekenwerk voor een langere periode;
  Triple-T verhuurt zich voor langere periodes aan klanten op projectbasis. Zodra het tekenwerk achter de rug is wordt een nieuw project gezocht. Voor dit soort tekenwerk is het voor beide partijen een goede zaak om een contract op te stellen.
  Voor meer informatie over uitgevoerde projecten kunt u terecht op onze referentie pagina.
 • Kortstondige opdrachten.
  Het betreft hier projecten die in een relatief korte periode kunnen worden afgerond. De beschikbare capaciteit wordt zodanig ingedeeld dat hier ruimte voor vrij is. Hierdoor kan flexibel met dit soort opdrachten worden omgegaan.

Particulieren

Particulieren kunnen ook terecht bij Triple-T, voor een technische tekening van een voorgenomen verbouwing en eventueel een vergunningaanvraag. Veel voorkomende verbouwingen zijn een dakkapel, uitbouw of dakopbouw. Onder referenties vindt u hier voorbeelden van. 

2D of 3D

Technische tekeningen zijn over het algemeen twee dimensionaal, ofwel in het platte vlak. Een 2D tekening geeft meestal voldoende informatie over het te maken object. In sommige gevallen verdient een 3D tekening de voorkeur. Wanneer kiest men voor een 3D tekening:

 • In geval het object uit complexe vormen bestaat
 • Om inzicht te krijgen in bouwvolgorde en risico's
 • Voor presentatie van het object

Een 3D model kan als basis dienen voor 2D tekeningen. Het 3D-model verschaft dan informatie die op een 2D tekening wordt verwerkt.


 

Oplossingen op maat (Custom made)

Het tekenprogramma waar Triple-T mee werkt is AutoCAD. De bestandsindeling van AutoCAD is een veelgevraagde bestandsindeling door grote opdrachtgevers, zoals gemeenten en de rijksoverheid.
AutoCAD heeft een open structuur, hetgeen betekent dat het voor iedere discipline te gebruiken is. Specifieke routines gericht op een bepaalde discipline zijn daardoor niet aanwezig. Hiervoor heeft de maker van AutoCAD - Autodesk - speciale applicaties ontwikkeld. Deze applicaties zijn bij de meeste AutoCADgebruikers wel bekend, maar worden vaak niet aangeschaft vanwege hoge kosten, niet specifiek genoeg, of juist te specifiek.
Een grote wens van veel AutoCADgebruikers zonder applicatie is de beschikking over specifieke routines en bibliotheken. Bibliotheken kunnen door de gebruiker zelf worden gemaakt, hoewel dit tijdrovend is en veel bibliotheken in de markt worden aangeboden. Minstens zo belangrijk is om de zoektocht naar een object in de bibliotheek - ook wel blok genoemd - te verkorten en dat het plaatsen van het blok in de tekening vereenvoudigd wordt. Hiervoor laat AutoCAD toe om het programma aan te passen c.q. uit te breiden met op maat gemaakte menu's en routines. Het op maat maken van AutoCAD heet customizen.


Manieren om AutoCAD aan te passen naar de wensen van de gebruiker:

 • Het AutoCAD menu
 • LISP routines
 • ARX routines 

Het AutoCAD menu

Om AutoCAD te kunnen gebruiken is het menu noodzakelijk. Met behulp van het menu worden de verschillende commando's aangeroepen.
In de huidige versies wordt er gewerkt met een ribbon, daarvoor met toolbars en daarvoor met pull down menu's. De voorgaande methodes zijn bewaard gebleven in nieuwere versies, maar de technologie blijft zich ontwikkelen en de mogelijkheden om oudere manieren toe te passen worden steeds verder beperkt.
Het huidige AutoCAD menu - met extensie .cui of .cuix - is gebaseerd op een XML bestand en is voor een leek bijna niet te ontcijferen. AutoCAD biedt de mogelijkheid om aanpassingen te doen via de CUI editor, maar ook dat is voor een leek niet raadzaam. Het vereist diepere kennis van AutoCAD en een fout met desastreuze gevolgen is makkelijk gemaakt. Hoe anders was dat met de .mnu bestanden, hierin kan een gebruiker op logische en overzichtelijke wijze een eigen menu samenstellen. Natuurlijk vereist ook dit voldoende kennis van het programma, maar met minder kans op desastreuze fouten.
Menubestanden (.mnu) kunnen nog steeds door AutoCAD gebruikt (gecompileerd) worden. Het menu voor de Light versie wordt op dezelfde wijze gebruikt als bij de volledige versie. 

Lisp routines

LISP is de afkorting van LISt Processing en is een programmeertaal die zich kenmerkt door haakjes ( en ). De volledige versie van AutoCAD is geschikt voor gebruik van LISP, en er zijn ook concurrenten die de toepassing mogelijk maken. AutoCAD Light is niet geschikt om LISP toe te passen.1

Waarom LISP toepassen? Met behulp van LISP kunnen repeterende - veelal saaie, en dus fout bevorderende - werkzaamheden worden geautomatiseerd. Ook is het mogelijk om complexe taken middels een LISP routine uit te voeren.

Hoe wordt een LISP-routine geschreven? Voor het schrijven van een LISP routine kan een eenvoudige editor als 'Kladblok' volstaan. In AutoCAD is een volledige editor ingebouwd die te bereiken is door op de commandoregel 'vlide' in te typen. Vlide staat voor Visual LISP Integrated Development Environment ofwel de Lisp editor. Het grote voordeel van de ingebouwde editor is dat het beeld werkt met kleuren, waardoor ingebouwde lisp commando's, teksten, getallen en overige codes middels kleuren van elkaar te onderscheiden zijn. Bovendien biedt de editor hulpmiddelen om de routine te testen.

Hoe wordt een LISP-routine toegepast? Om een LISP-routine in AutoCAD te laten werken moet deze eerst geladen worden. Als de LISP-routine zich in het zoekpad bevindt, kan worden volstaan met het ingeven van het commando (load "routine") op de commandoregel zonder extensie of mapaanduiding. Een andere methode is door met de verkenner van Windows naar de locatie te gaan waar de routine zich bevindt, deze naar AutoCAD te slepen en daar in het tekengedeelte los te laten.
In de routine worden functies gedefiniëerd die op de commandoregel op te roepen zijn. Het is dan nodig om de functie bij naam te kennen.
Deze stappen kunnen ook in het AutoCAD menu worden ondergebracht onder een knop of een pull down menu.


Op onze LISP pagina treft u een selectie van gemaakte LISP-routines aan. Veel van deze routines passen we zelf toe in de dagelijkse praktijk. Andere zijn speciaal voor klanten ontwikkeld.


1 AutoCAD Light is wel geschikt te maken om LISP uit te voeren, maar wij propageren dit niet. 

ARX routines

ARX is een AutoCAD runtime extension. Dit is een vorm van de C++ programmeertaal. Bestanden met deze extensie zijn programma's die functies toevoegen aan AutoCAD. Ze bevatten vaak de code voor specifieke opdrachten of groepen van commando's en ARX wordt beschouwd als een geavanceerde programmeertaal.
Met ARX kunnen zeer complexe of uitgebreide programma's geschreven worden die door AutoCAD kunnen worden uitgevoerd.

Triple-T houdt zich niet bezig met ARX.


lijn