Tekenburo Triple-T : LISP Routines

Technisch Tekenburo van Teijlingen

Voor Maatwerk in CAD

English

LISP Routines

lijn

De LISP routines uit onderstaande lijst zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar. Voor meer informatie over LISP routines, neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.


Beschikbare LISP Routines
Routine Omschrijving Bouw WTB Civiel Video
3drec.lsp Creëert een rechthoek met 3D effect. Er kunnen twee verschillende types gemaakt worden. Beide types kunnen met een automatische breedte of met een door de gebruiker zelf op te geven breedte gemaakt worden. X X X bekijk
a2t.lsp a2t staat voor angle-to-text. Dit command zet een hoek-maat om in een text. Dit is vooral geschikt voor het opgeven van de lengte van een koorde. De gebruiker wordt naar de radius gevraagd van de koorde en naar aantal decimalen. Het command rekent uit hoe groot de koorde is. X X X bekijk
arrow.lsp Dit command vraagt de gebruiker een arc te selecteren (die eerst getekend moet zijn) en vervolgens kan de gebruiker één van de "offsets" kiezen. Het command tekent dan een pijl met de vorm van de arc. De gebruiker kan de zes parameters aanpassen naar eigen idee. X X X bekijk
balloon.lsp Plaatst nummering ballonnen in de tekeningen gerelateerd aan de DIMSCALE. Kleuren van de leaders, circles en text kunnen worden aangepast.   X   bekijk
cl.lsp Tekent 2 hartlijnen in cirkels, arcs en polylijnen met arcsegmenten. De routine checkt of er een laag aanwezig is met het lijntype 'CENTER'. Zo niet, dan wordt er laag aangemaakt. Zijn er meerdere lagen die 'CENTER' als lijntype hebben, dan kan de gebruiker een laag kiezen via een dialoogbox.
Per commando kunnen meerdere objecten worden voorzien van centerlijnen. De check wordt één keer per commando uitgevoerd.
X X X bekijk
dimtext.lsp Loopt de hele tekening na op maten en maakt een lijst met die maten waarvan de text overruled is door de gebruiker. X X    
dwgno.lsp Op maat aan te passen command voor het aanpassen van het tekeningnummer voor alle bladen in een tekening. Werkt voor de hele tekening, dus ook op andere tabbladen. X X X  
folio.lsp Op maat aan te passen command voor het aanpassen van de paginanummers van een tekening. Werkt voor de hele tekening, dus ook op andere tabbladen. X X X  
grass.lsp Vraagt de gebruiker om twee punten en twee parameters en tekent dan grassprieten (in mm) X   X bekijk
h2pl.lsp h2pl staat voor hatch-to-polyline. Converteert een bestaande arcering naar polylijn(en). Handig om een boundary opnieuw te bepalen. X X X  
hatch_solid.lsp 3D toepassing; arceert alle vlakken van een 3D solid die een region vormen na exploderen (complexe vormen die een BODY genereren na exploderen worden niet gearceerd). X X    
kozijn.lsp 3D toepassing; tekent een 3D kozijn met of zonder sponning aan de hand van enkele parameters. Gebaseerd op 3D tekeningen in meters. Per kozijn kunnen 5 rijen en 5 kolommen met ramen worden opgegeven. De rij- en kolommaat is vrij op te geven.
Let op: de raamopening moet al getekend zijn.
X     bekijk
lay_on.lsp Bevat enkele commando's om snel lagen aan en uit te zetten of te bevriezen en te ontdooien. X X X bekijk
levetopo1.lsp Plaatst aan de hand van een lijst met 3D punten uit een spreadsheet (omgezet naar een .prn file) in de tekeningen (2D punten als de z-waarde op nul wordt gehouden). De routine maakt gebruik van twee verschillende blokken waaruit de gebruiker kan kiezen. X   X  
lo_ren.lsp Hernoemt de layouts in een tekening, handig voor tekeningen die veel layouts bevatten die een volgorde aangeven. X X X  
multi-insert.lsp Plaatst één blok meerdere keren in de tekening aan de hand van lijst met punten uit een spreadsheet (omgezet naar een .prn file)     X  
multiview.lsp Maakt meerdere views in de tekening aan de hand van lijst met punten uit een spreadsheet (omgezet naar een .prn file). Kan de views ook weer teruglezen. Hierdoor ontstaat een filmeffect.     X  
number.lsp Plaatst nummers in een tekening met een vaste volgorde. Dit kan een rechte lijn zijn, maar ook cirkelvormig of langs een polyline X X X  
opening.lsp Tekent een symbool voor een opening in de tekening (solid) aan de hand van door de gebruiker op te geven info, eventueel met rechthoek. X      
plot_jpeg.lsp Idem als plot_spec maar dan voor images. X X X  
plot_spec.lsp Gaat op zoek in de tekening naar kaders (templates). Dit kan voor één layout, maar ook voor meerdere layouts. Aan de hand van de locatie in de tekening en de naam van de layout wordt de volgorde van afdrukken bepaald (niet verplicht, maar is wel handig). Afhankelijk van de printmogelijkheden van de gebruiker kunnen de kaders op verschillende formaten afgedrukt worden. Verschillende formaten (van A4 tot A0) kunnen door elkaar worden afgedrukt. Ook landscape en portrait is geen probleem. X X X  
rb.lsp rb staat voor rename block. Hernoemt een door de gebruiker geselecteerd block via een dialoog venster. X X X  
revision.lsp Op maat aan te passen command voor het beheer van revisienummers van de bladen in een tekening. X X X  
roughen.lsp Command om een onregelmatige lijn te maken van een bestaande line of polyline in de tekening. X X X  
scales.lsp Plaatst een block in de tekening genaamd scale die aangeeft wat de schaal is van de tekening. Werkt vooral in layouts; in de paper space viewport wordt de gebruiker gevraagd een viewport te selecteren, waarna de schaal automatisch bepaald wordt en het block in paper space geplaatst wordt. In een viewport wordt het block geplaatst in het model met de juiste schaal van dat viewport. X   X  
slope.lsp Rechtlijnige taluds intekenen; dit command vraagt om een eerste top en bottom dan een tweede top en bottom, vervolgens wordt het talud ingetekend. Het tweede paar wordt dan de basis voor het volgende talud. Handig om meerdere taluds achter elkaar te tekenen.     X  
slope2.lsp Niet-rechtlijnige taluds intekenen; dit command vraagt eveneens de top en bottom, maar daarna om een polyline (die eerst getekend moet zijn). Vervolgens wordt een block langs de polyline getekend met een vaste afstand (afhankelijk van de DIMSCALE)     X  
sohaba.lsp sohaba staat voor solid hatch back en gebruikt het commando draworder om solid hatches en solids naar de achtergrond te plaatsen. X X X  
stair.lsp Tekent 2D en 3D trappen in een tekening aan de hand van parameters op te geven via een dialoogbox. X      
weldsign.lsp Tekent een lassymbool in de tekening met de werkelijke a-maat. Zowel voor rechte hoeken (in de ortho-richting) als voor afwijkende hoeken. Eventueel met een leader met text.   X    
x_list.lsp Maakt een lijst met informatie betreffende gebruikte lagen/kleuren/blokken/objecten/lijntypes in een tekening en geeft deze info weer in een dialoogvenster. X X X  
xy.lsp Vraagt de gebruiker om een punt in de tekening te selecteren (evt. met OSNAP) en een locatie, de routine plaatst een LEADER en een MTEXT met de van dat punt coördinaten (afhankelijk van het WCS/UCS).     X  
xy_read.lsp Leest de door de gebruiker geselecteerde punten in een .txt en een .prn bestand. Zo kan een lijst gemaakt worden met coördinaten uit de tekening (met behulp van Excel).     X  

De LISP routines uit bovenstaande lijst zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar. Voor meer informatie over LISP routines, neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.


lijn